socialrehab.jpgJebkuram cilvēkam, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, veselības stāvokļa, sociālā statusa, fiziska vai garīga traucējuma rakstura, ir tiesības sekmīgi dzīvot un attīstīties.

Sociālā rehabilitācija
ir nepieciešama dažādām, tai skaitā arī nemotivēto klientu grupām – cilvēkiem ar dažāda rakstura traucējumiem, bērniem, jauniešiem, pieaugušiem un veciem cilvēkiem, personām, kas noteiktu savas dzīves posmu ir pavadījušas ieslodzījumā, cilvēkiem ar atkarības problēmām un citām klientu grupām.

Sastādot individuālo izaugsmes programmu, mūsu darbinieki stimulē klientu motivāciju, vēlmi un prasmi patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot, nodrošina klientu iesaistīšanos sociālajā dzīvē. Tas nozīmē sociālo, fizisko, psiholoģisko un profesionālo spēju atjaunošanu un uzlabošanu, un integrāciju sabiedrībā.

Sociālās rehabilitācijas galvenie uzdevumi: