PIRMAIS PATRONĀŽAS SERVISS MEDICĪNAS CENTRS "DZĪVOSIM" 
2000-90-80
esf1.jpg eu1.jpg

Sociālā rehabilitācija

socialrehab.jpgJebkuram cilvēkam, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, veselības stāvokļa, sociālā statusa, fiziska vai garīga traucējuma rakstura, ir tiesības sekmīgi dzīvot un attīstīties.

Sociālā rehabilitācija
ir nepieciešama dažādām, tai skaitā arī nemotivēto klientu grupām – cilvēkiem ar dažāda rakstura traucējumiem, bērniem, jauniešiem, pieaugušiem un veciem cilvēkiem, personām, kas noteiktu savas dzīves posmu ir pavadījušas ieslodzījumā, cilvēkiem ar atkarības problēmām un citām klientu grupām.

Sastādot individuālo izaugsmes programmu, mūsu darbinieki stimulē klientu motivāciju, vēlmi un prasmi patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot, nodrošina klientu iesaistīšanos sociālajā dzīvē. Tas nozīmē sociālo, fizisko, psiholoģisko un profesionālo spēju atjaunošanu un uzlabošanu, un integrāciju sabiedrībā.

Sociālās rehabilitācijas galvenie uzdevumi:

  • Klienta sociālās funkcionēšanas spēju novērtēšana – lai saprastu, kādas sociālās barjeras pastāv, kāds ir klienta sociālo prasmju un aktivitāšu līmenis.
  • Palīdzība attīstot un uzlabojot klienta sociālās prasmes – novērtē pašaprūpes iemaņas, orientāciju sociālajā vidē, prasmi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, saziņas un saskarsmes prasmes.
  • Resursu apzināšana un piesaiste - meklējot resursus pašā klientā, viņa apkārtējā vidē un sociālajās institūcijās.
  • Vispārējo Cilvēktiesību un ētikas normas ievērošana (t.sk. konfidencialitāte un anonimitāte).
© Pirmais Patronāžas Serviss
Top.LV
:: THOUGHTS ASIDE ::
How to tackle promoting a website, if you are a newcomer to the subject? The most challenging part would be finding a good service provider; someone with expertise, backed up with years of experience on the market. There are thousands of such services on the web, but we recommend Software Submit.NET search engine submission services for website owners. While being an expert in software promotion, they also have a great range of services for website owners, you do not have to sell software applications to be able to benefit from their services.
Work by: praca
superakcijas.lv videocv.lv dzivosim.eu AMRAY - Free Web Directory Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits Dmoz online casino Free link exchange